dissabte, 2 de maig de 2009

Per una ESQUERRA DE COMBAT contra la crisi. L'Olivier BESANCENOT a Barcelona

Posted by Picasa